تبلیغات

بروشور و کاتالوگ تبليغاتي هر شرکت تجاري، معمولا اولين چيزي است که مشتريان (فعلي و بالقوه) با آن برخورد ميکنند. البته بايد به اين نکته توجه داشت که تهيه ي کاتالوگ حرفهاي و گيرا، تنها بخشي از سلسله فعاليتهاي بازاريابي هر بنگاه تجاري بوده و به تنهايي باعث افزايش سطح فروش نخواهد شد. هرچند امروزه اکثر قريب به اتفاق کسب و کارها داراي وب سايتهاي مجزا ميباشند، اما برخورداري از بروشورهاي تبليغاتي کاغذي همچنان از ملزومات پروسه بازاريابي و فروش هر کالا و خدمتي باقي مانده است.