تبلیغات

همه روزه تبليغات وسيعي از سوي شرکت ها صورت مي گيرد و همين امر باعث شده است که تاثير تبليغات بر افراد کم شده و افراد به صورت انتخابي به تبليغات توجه نمايند. در اين شرايط شرکت ها بايد تلاش و هزينه بسياري را جهت جذب مخاطبين خود به تبليغات مبذول دارند. يکي از راه هاي جذب مخاطب، استفاده از رسانه هاي جديد از جمله اينترنت است. تبليغات آنلاين به مجموعه تبليغاتي گفته مي شود که در فضاي مجازي اينترنت به گونههاي مختلف ارايه ميشود. اين روزها تبليغات اينترنتي يا آنلاين چنان پيشرفت نموده است که عنوان صنعت را بر خود ميبيند.