فرم دعوت به همکاری
مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
مقطع دکتری
مقطع کارشناسی ارشد
سوابق کاری

لطفا مهمترین سوابق کاری خود را بیان فرمایید :

1
2
3
4
5
6
سوابق پژوهشی
دوره های آموزشی
تخصص های نرم افزاری
عنوان تخصص
میزان تسلط
زبان
آپلود رزومه